Read English Version
See Pictures

Kiedy przybyłam do Kanady, myślałam, że rodea to specjalność przede wszystkim sąsiadów z południa. Jednak z czasem zrozumiałam, że tutaj również jest kowbojska ziemia.

Nawet mój mąż i jego siostry brali czynny udział w zawodach, a jazda konna na oklep czy rzucanie lassem jest dla nich jak chleb powszedni, proste i przyjemne. Dlatego też, gdy usłyszałam hasło „rodeo”, wiedziałam, że nie może mnie to ominąć. Byłam podekscytowana jak zwykle, gdy poznaję coś nowego. Zaopatrzyłam się w kowbojski kapelusz, który pozwolił mi poczuć się częścią tej społeczności, i ruszyłam wraz z kilkoma osobami ku przygodzie.

Obeszliśmy wokół cały teren przeznaczony pod rodeo, zakupiłam porcję frytek z vinegarem. Tak! To kanadyjski dodatek do frytek – ocet! Wbrew pierwszemu wrażeniu, nawet smakuje mi to połączenie.

Znalazłam dogodne miejsce, by mieć dobry widok na całą imprezę, przygotowałam aparat i czekałam.

Rozglądałam się dookoła. Północnoamerykańska kultura w pełni. W tle zespół grał muzykę country. Wszyscy wokół w jeansach, skórzanych butach, kapeluszach, koszulach. Mogłam się poczuć trochę jak na planie westernu.

Rozpoczęło się uroczyście hymnem Kanady. Kiedy wszyscy stali i słuchali pieśni narodowej, na arenie dziewczynka ubrana w kolory narodowe, z flagą w rękach, jechała na stojąco na koniu.

Pierwszymi konkurencjami były ujeżdżanie dzikich koni, gdzie jeździec musiał jak najdłużej utrzymać się na grzbiecie, oraz jazda konna na czas pomiędzy rozstawionymi beczkami. Obie konkurencje to specjalność rodziny mojego męża. Później kowboje na koniach próbowali złapać na lasso cielaki, po czym musieli zwinnie zeskoczyć z konia i związać cielakowi 3 nogi. Miałam mieszane odczucia. To nie było jak polowanie, gdzie głównym celem jest zdobycie pożywienia, nawet jeśli jest to sposób na dobre spędzenie czasu. Robiło to wrażenie raczej brutalnej zabawy i mimo mojej ciekawości narastała we mnie niechęć. Wszyscy wokół zapewniali mnie, że cielakom nie dzieje się żadna krzywda fizyczna. Rzeczywiście łatwo się podnosiły po tych atrakcjach i biegły dalej. Nie wiem tylko, czy ktoś brał pod uwagę skołatane krowie nerwy.

I na sam koniec klasyk – konkurencja ujeżdżania byków. Na to czekałam. Adrenalina wzrastała, mocowanie się byka i człowieka, pytania w głowie: jak długo się utrzyma? czy uda mu się uniknąć ciosu lub poturbowania? – oglądałam to wszystko z zapartym tchem. Tu szanse były wyrównane, a właściwie to nie. Rozjuszone byki wydawały się mieć przewagę, byli jednak tacy śmiałkowie, którzy radzili sobie z nimi doskonale. Emocje udzielały się nie tylko mnie, cały tłum wydawał z siebie okrzyki na przemian przerażenia, nadziei i satysfakcji.

Wróciłam okurzona piachem i zadowolona. Ta dzikość koni lub byków, którą człowiek próbował okiełznać, ekscytowała. Dotknęłam nieznanej mi jeszcze zbyt dobrze, innej kultury i to mnie cieszyło.

image-0-02-01-df515e80d024ec858b426c67bf36ce0a0cae93ef3a8d1bbf70d2f1d8636cb0d8-V

image-0-02-01-2e1e0ffa4eb59917a5413f2d81158d84ea075e52576ad7d841cfad3a6526192e-V

image-0-02-01-9230d35a01e9093c74438dd62875779894ccb3eec1598cb9bca05445a5be3e94-V

image-0-02-01-615416aa12dd3cdae2b9ad48556e0281459eaf4ec13d27190261a93090bcda58-V

image-0-02-01-d84c0d55dc730f4c9b713d4c6b298dbb8d92f0c4cd3b81925a8daf57ed62930c-V

image-0-02-01-80238dfbc6f34c2da484cd356958940e3ddc2b98a19a71ebf0723f899f881e1c-V

image-0-02-01-609fcd2f17de9741a4672e9e3cc0bd79d663c3d692d129bdc62eaa6a5b855771-V

When I came to Canada, I thought that a rodeo was only a speciality of Canada’s neighbours from the South. However I understood with time, that here in Canada is a cowboys land as well. Even my husband and his family took an active part in rodeos and western riding and roping which is for them like bread and butter. Therefore when I heard the word “rodeo” I knew, that I couldn’t miss it.

I was excited like every time when I got to know something new. I armed myself with a cowboy hat, which gave me a feeling that I am a part of this community and went with friends for this adventure.

We went around the rodeo site and I bought fries with vinegar. Yes! Vinegar is a thing which Canadians serve with fries. Against my first impression, it is actually tasty.

I found a spot with a good view, I prepared my camera and I was waiting. I was looking around. There was North American culture in full. In the background I heard country music, everybody around was dressed in jeans, leather boots, hats and shirts. I felt like I was on a western movie set.

It started with the Canadian anthem and in the background there was a girl standing up on her horse while riding, all dressed in national colours and holding a flag.

First competitions were: bronc riding (where a rider had to stay on a horse as long as possible while the horse is kicking and jumping) and barrel racing (a rider attempts to make circles around barrels in the fastest time). My husband’s family was good in this competition. Later was steer roping – cowboys on horses tried to catch a calf with a lasso. If they caught them, they had to jump off the horse and tie 3 legs of of the calf. I had mixed feelings about this competition. It wasn’t like hunting, where the main purpose is getting food, even if it is a way to spend a good time. It looked for me rather like harsh play and despite my interest I felt a dislike to that. People around ensured me that nothing bad happened to the calves. Well, they got up easy and ran off after indeed. I am not sure if anybody thought about frayed calves nerves. 

And finally it was a classic competition- bull riding. I was waiting for that. The adrenalin was released when I watched a struggling man and bull. I had questions in my head: how long will he stay on the bull; will he be able to get away without getting hit?. I watched it without a breath. It was a close fight. Actually enraged bulls seem to have the edge. However there were daredevils, who were handling them really good. Not only me had these emotions, the crowd gave gasps of fear, hope and satisfaction.

I came back covered with dust, but happy. The wildness of horses and bulls, which people try to harness, is exciting. I experienced, what was previously an unknown culture to me, and it made me happy.

Reklamy