Join The Adventure

O mnie / About Me
Od kuchni / In the Kitchen
Pomocne informacje / Practical Info

O mnie     En

Jeszcze kilka lat wstecz przez myśl by mi nie przeszło, że będę mieszkać w Kanadzie. Aż wstyd się przyznać, ale moja wiedza na temat tego kraju ograniczała się tylko do kilku ogólnych informacji. Na co dzień nie zaprzątałam sobie nim głowy. Była we mnie natomiast ogromna chęć podróży, poznawania świata, innych kultur, codziennego życia daleko od Polski. I były marzenia o przygodzie! To one dodały mi wiatru w żagle.

Zaczęło się od kilku samodzielnych wypraw z przyjaciółką. To tu, to tam. Poznawałam ludzi z innych krajów na wyjazdach i przez internet. Chęć kontaktów zamieniła naukę języka w pasję.

Poprzez aplikację społecznościowo- randkową poznałam Kanadyjczyka, który akurat kilka miesięcy spędzał w Polsce. Ze względu na charakter jego pracy, nasze spotkania były ograniczone. Udało nam się jednak wybrać na wspólne wakacje. Zaprosił mnie do Kanady. To była propozycja nie do odrzucenia! Po urlopie przyszła mi ochota na więcej niż bycie tylko turystą w Kraju Klonowego Liścia. Powody były dwa. Po pierwsze miłość, po drugie Kanada. Wyjechałam na kilka kolejnych miesięcy. W rezultacie wyszłam za mąż i przeprowadziłam się do Kanady. A dokładniej zostawiłam polskie miasto na rzecz kanadyjskiego lasu. Dla mnie samej było zaskoczeniem to, że odnalazłam się w miejscu całkowicie odmiennym od tego, w którym żyłam wcześniej. Z entuzjazmem poznaję nową ziemię, a moją fascynację i zebrane informacje chciałabym przekazać innym.

Zapraszam na spotkanie z przygodą. Join the adventure.

About me     Pl

It never crossed my mind that I might live in Canada. I feel ashamed that my knowledge about the country was limited to only general information. Although I wasn’t preoccupied with Canada, I had an irresistible enthusiasm to travel, get to know the world, different cultures and everyday life far from Poland. I had dreams about adventure and these dreams allowed me to spread my wings.

I started by planning and organizing a few trips with my friend, which made me more self-reliant. My willingness to meet new people changed my foreign language learning into passion.

I met a Canadian through a social app, while he was spending a few months in Poland. Our meetings were limited due to the limited amount of time he could spend away from his job. However we were able to go on a trip together and then he invited me to Canada. It was a proposal not to be turned down. After my holidays I had a rush of enthusiasm and I wanted to be more than just a tourist in the country of the maple leaf. There were two reasons for this: the first one was love; the second was Canada. I came to Canada for a few months again and as a result I got married and moved to Canada. In detail, I left polish city life for the benefit of canadian country life. It was a surprise even for me, that I turned up in a completely diffrent place than I lived before.

Almost every day I discover something new and with this website I would like to pass on these discoveries as well as other information.

Join the adventure.


Od kuchni          En

Gotowanie to moja pasja. Nie wiem, kiedy to się stało, jednak mam za sobą kilka lat wypełnionych chwilami spędzonymi w kuchni na poszukaniu nowych smaków, niezawodnych połączeń składników i przypraw, zaskakującej czasem harmonii w kontraście. Traktuję to jak przygodę, która w zależności od mojej inwencji może mieć różny przebieg i zadziwiający finał.

W Kanadzie mam okazję na nowe przeżycia kulinarne i na eksperymentowanie z tym, czego wcześniej nie znałam. Przecieram nowe szlaki i zapraszam Kanadyjczyków do próbowania tego, co ich rodzime, jednak w innym wydaniu, oraz zapoznaję ich z tym, co polskie lub znane mi od lat. Efekty moich poczynań chciałabym uwiecznić na tej stronie.

Przepisy można znaleźć w zakładce „od kuchni„.

 

In the kitchen          Pl

Cooking is my passion. I don’t know when it started, however I have spent the past few years in the kitchen looking for new tastes, combinations of ingredients and spices and sometimes finding surprisingly harmonic dishes while using contrasting flavours. I treat it as an adventure, which might have various courses and an extraordinary final depending on my creativity. In Canada I have found an opportunity for new culinary experiences and experimentation, in which I haven’t know before. I pave the way and invite Canadian people into tasting dishes (using wild game, wild mushrooms, garden vegetables, herbs and spices) made in a different way. Also I bring them into contact with polish cuisine, which has been familiar to me for many years. I would like to eternize the effects of my actions on this website.

Check out what’s In the kitchen


Pomocne informacje          En

Z doświadczenia wiem, że emigracja do innego kraju (a czasem również urlop poza granicami ojczyzny) wiąże się z ogromną ilością pytań. Nowe, nieznane przepisy i zasady zmuszają nas do szukania informacji. Trzeba poświęcić czas na znalezienie odpowiedzi poprzez wczytywanie się w dostępne dokumenty, przeszukiwanie internetu i telefony. Niestety czasem przypomina to próbę wydobywania informacji spod ziemi. Wiem, jak cenne jest dotarcie do poszukiwanych wiadomości i jak pomocne jest doświadczenie innych. Dlatego też, w zakładce „pomocne informacje”, można znaleźć to, przez co sama już przebrnęłam i co udało mi się ustalić.

Pomocne informacje


Practical information         Pl

I know from experience that emigration (and sometimes holidays outside the country) involves many questions. New and uknown rights and rules force us to look for information. One must spend time finding answers through reading available documents, browsing the internet and phone calls. Unfortunately, sometimes it is extremely difficult. I know how important it is to get the wanted information and how helpful another persons experience is. That’s why one can find in “practical information” the information which I have found through my situation.

Check out Practical information